There are no translations available.

estersvaxthus2

Esters växthus

Växthuset i stadskvarteren är uppfört i tidstypisk 1800-talsstil med återanvända glas, dörrar och fönster.

På våren drivs sommarblommor och grönsaker upp från frön, som sedan planteras ut i stadskvarterens trädgårdar. Här övervintras krukväxter som vill stå ljust och frostfritt på vintern och som står ute på sommaren, exempelvis agave, myrten, citrus, fuchsia, nerium och pelargoner.

Här finns också en samling inomhusväxter som var vanliga förr, t ex blomsterlönn, apostlalilja, rumsgran, begonia, porslinsblomma och många olika sorters pelargoner, allt från brokbladiga herrgårdspelargoner till doftpelargoner, som Dr Westerlunds hälsoblomma.

I den mörka förrådsdelen övervintras växter som vilar mörkt på vintern och planteras ut på sommaren, t ex dahlia, knölbegonia och kanna.

Du kan titta in i växthuset på sommaren de dagar våra trädgårdsmästare är där samt vid vissa programdagar under resten av året.

There are no translations available.

sundstromska

Sundströmska gården

Här visas en välbärgad stadsträdgård från 1800-talet.

Ägaren också hade en större bondgård på landet. Stadsträdgården är en återspegling av trädgården utanför staden och följer tidens ideal med exotiska inslag. Exempel på detta är kaukasisk vingnöt, rönnsumak, hängkaragan, lusthus och snäckor som prydnad runt gångarna. Ömtåliga växter övervintrades i orangeriet på landet.

Framför huset finns formklippt buxbom och utmed ena gaveln växer stockrosor och vildvin. Det finns även en liten nyttodel med bärbuskar, sviskonträd och kryddväxter.

There are no translations available.

solliden

Solliden

I Solliden kan man se exempel på det tidiga 1900-talets trädgårdstyp i egnahemsområdena i stadens utkant.

Trädgården på Sandtorpsgatan 14 i Vimanshäll var ungefär dubbelt så stor som den idag är i stadskvarteren. Man odlade både till det egna hushållet och till försäljning. Under åren på Sandtorpsgatan odlade Albin och Elisabeth Andersson dels den egna trädgården, dels en granntomt och sålde sedan det de odlat på torget, under en tid även i en källarlokal på Djurgårdsgatan.

Här finns nästan enbart nyttoväxter: fruktträd, bärbuskar och grönsaker.· Mot gatan finns en vacker blomsterrabatt där det bland annat växer löjtnantshjärta, riddarsporre, flox, höstanemon och isop - "fattigmanslavendel".