There are no translations available.

wardshustradgarden

Wärdshusets trädgård

Wärdshusträdgården visar en parkliknande miljö från 1800-talets slut, där man kunde roa sig och koppla av.

De slingrande gångarna inbjöd till promenad och kägelbanan till spel. Skugga, vila och förtäring fick man i de utplacerade trädgårdsmöblerna och i lusthusen.

Rabatterna innehåller både perenna och ettåriga blommor. Rundeln är en s k tapetrabatt, som var vanlig i mitten på 1800-talet. Där visade trädgårdsmästaren upp sin skicklighet i olika invecklade geometriska mönster, gärna i starka kontrastfärger. Det var vanligt att man varierade växtinnehållet efter säsong. I mitten av runden står en spegelkula, även kallad grosshandlarkula.

There are no translations available.

ortagarden

Örtagården

Örtagården har sin förebild i den medicinalträdgård som anlades för Linköpings gymnasium på 1700-talet.

Idémakaren bakom trädgården var Östgöta Correspondentens chefredaktör Ebbe Johnsson på 1950-talet. Han har kallat örtagården·”mina drömmars trädgård”.

Här växer omkring två hundra olika örter och medicinalväxter planterade i små örtesängar på gammaldags vis. Lusthuset, som är byggt i kinesisk stil, omges av blomsterrabatter. På olika platser i örtagården kan man se skulpturer i brons, bland annat sjöguden Neptun i fontänen.

 

There are no translations available.

rosenhyddan

Kolonilotten Rosenhyddan

Koloniträdgårdsrörelsen startade i Tyskland och kom till Sverige 1895. Tanken var att ge stadsborna möjlighet att vistas utomhus och att odla grönsaker, frukt och bär för husbehov.

Under krigens nödår med ransoneringar växte intresset för koloniträdgårdarna och stadsborna uppmanades att odla potatis för att hålla svälten borta. Allt eftersom tiderna blev bättre minskade odlandet av grönsaker och det blev vanligare med blommor och prydnadsväxter i trädgårdarna.

Kolonilotten, som tidigare låg i Valla koloniområde, är en donation från Wiola Jogehed och skänktes till Gamla Linköping 1999. All inredning är bevarad sedan 1960-talet och trädgården återställd enligt gamla ritningar, foton och intervjuer. Kolonilotten kom i Paul och Wiola Jogeheds ägo 1944. 1948 byggde de en liten stuga på tomten. Den fick namnet "Rosenhyddan" efter ett populärt café i Linköping